1000 dni żywienia / 0-6 miesięcy / Karmienie piersią

Pierwsze karmienie

Najlepiej rozpocząć karmienie piersią w ciągu dwóch godzin po porodzie.
W tym czasie u noworodka samoistnie pojawia się odruch szukania piersi i ssania, a mama nie odczuwa jeszcze zmęczenia po porodzie. 

Pamiętaj o technice karmienia
Szybkie przystawienie do piersi po porodzie daje możliwość natychmiastowego skorygowania techniki karmienia  przez położną i nabywanie prawidłowych nawyków przez dziecko już od samego początku.

Skóra do skóry
Karmienie powinien poprzedzać kontakt „skóra do skóry”. Dzięki niemu na ciele dziecka osiadają bakterie matki, które chronią go przez innymi bakteriami w otoczeniu i zapobiegają zakarzeniom w późniejszym okresie. Zapach skóry mamy oraz znajome bicie serca daje dziecku poczucie bepieczeństwa, uspokaja go i wycisza.
Moment, gdy przy kontakcie skóra do skóry dziecko zaczyna pełznąć w kierunku piersi, jest optymalnym czasem na podjęcie pierwszej próby karmienia i niezapomnianym przeżyciem.