1000 dni żywienia / 0-6 miesięcy / Karmienie piersią

Pogłębiaj swoją wiedzę na temat karmienia piersią

Zbadano, że większość kobiet zna korzyści płynące z karmienia piersią, jednak nadal należy edukować je w tym zakresie.
Badanie przeprowadzone na grupie 101 kobiet wykazało, że:

  • wiedzę na temat karmienia dzieci matki czerpały głównie z książek i poradników (64,35%), następnie od położnej (54%), z telewizji, Internetu, prasy (50%) oraz od rodziny (46%) i przyjaciółek (44%). Najrzadszym sposobem zdobywania tej wiedzy było uczestnictwo w szkołach rodzenia (14%), informację uzyskane od lekarza ginekologa (12%) i lekarza rodzinnego (2%);
  • aż 19% respondentek nie wiedziało, że karmienie piersią pozytywnie wpływa na zdrowie dziecka w przyszłości;
  • 70% ankietowanych kobiet dobrze wiedziało, że karmienie piersią nie zwiększa ryzyka zachorowania na raka piersi, jednak aż 23% badanych nie posiadało takiej wiedzy, a 7% uważało, że może powodować ono większe ryzyko zachorowania na ten nowotwór;
  • prawie połowa respondentek (48%) wiedziała, że pokarm kobiecy zmienia się z porą dnia i rozwojem dziecka, 32% nie posiadało takiej wiedzy, a 20% uważało, że ludzkie mleko nie posiada takich właściwości;
  • wiedza na temat naturalnego karmienia zależała od miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz uczestnictwa w szkole rodzenia, ale nie zależała od wieku.

Wyniki powyższego badania pokazują, że większość kobiet znała korzyści płynące z karmienia piersią, jednak nadal należy edukować je w tym zakresie. Karmienie naturalne zależy od decyzji matki, a wiedza na ten temat pozwoli podjąć jej właściwą i świadomą decyzję, dlatego warto też propagować programy promujące karmienie piersią.

Opracowana na podstawie: Klejewski A., Urbianiak T., Bączyk G., Cichocka E. „Wiedza o zaletach karmienia naturalnego, wśród kobiet rodzących pierwsze dziecko”, „Przegląd Lekarski” 2012, tom 69, nr 10, str. 1021-1025.