1000 dni żywienia / 0-6 miesięcy / Karmienie piersią

Kobiety karmiące piersią spożywają zbyt dużo soli

Na podstawie badania wykazano ponad dwukrotne przekroczenie normy wystarczającego spożycia sodu przez karmiące mamy. Tylko 5% kobiet nie pokryło dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek. Po przeliczeniu ilości sodu na ilość soli, okazało się, że dzienne spożycie soli wynosiło 167% rekomendacji WHO. 
Wraz ze spożyciem soli dostarczamy do organizmu dwa pierwiastki: sód i chlor. Sód powoduje m.in. podwyższenie ciśnienia krwi, w przeciwieństwie do potasu, który je obniża. Poziom sodu w mleku kobiecym nie zależy znacząco od spożycia tego pierwiastka wraz z dietą matki. Jednak zbyt wysokie spożycie soli może prowadzić do chorób takich jak np. nadciśnienie tętnicze, udar, zawał, cukrzyca, uszkodzenia nerek i inne.

W omówionym niżej badaniu udział wzięły 53 kobiety karmiące piersią, z województwa śląskiego, w wieku od 18 do 40 lat, z którymi został przeprowadzony 7-dniowy wywiad żywieniowy. 

Jeżeli chodzi o procentowy udział poszczególnych grup produktów w dostarczaniu sodu, to najwięcej pochodziło:

  • z soli dodawanej podczas przyrządzania posiłków (35%),
  • z przetworów zbożowych (24%),
  • z mięsa i przetworów mięsnych (17%),
  • z mleka i przetworów mlecznych (13%).

Ciekawy wydaje się fakt, że w przytoczonym przez autorów badaniu wykazano zależność pomiędzy spożyciem soli z dietą kobiety karmiącej piersią a długością wyłącznego karmienia dziecka piersią. Okazało się, że kobiety spożywające mniej soli karmiły swoje dzieci wyłącznie piersią stosunkowo dłużej, niż kobiety spożywające większe ilości soli z dietą.

Podsumowując, należy pamiętać że źródłem soli w naszej diecie jest nie tylko sól dodawana przez nas w trakcie przygotowywania posiłków, ale także pieczywo oraz produkty wysoko przetworzone, np. konserwowe i przetwory mięsne. Norma wystarczającego dziennego spożycia sodu dla kobiet, które karmią piersią, wynosi 1500 mg sodu na osobę. Natomiast rekomendacje WHO zostały ustalone na poziomie maksymalnie 5 g soli na dobę. Ze względu na to iż te ilości były przekraczane, należy propagować edukację żywieniową dotyczącą soli i sodu w diecie wśród kobiet karmiących, w celu obniżenia spożycia tych składników wraz z dietą w okresie laktacji.

Opracowano na podstawie: Mojska H., Jasińska E., Mikulska M. „Zawartość sodu i soli w diecie kobiet karmiących piersią z województwa śląskiego”; Żywienie Człowieka i Metabolizm 2011, tom 38, nr 6, str. 441-448.