1000 dni żywienia / 0-6 miesięcy / Karmienie piersią

Wyłączne karmienie piersią – co to oznacza?

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz innych międzynarodowych grup ekspertów mówią zgodnie, że niemowlęta powinny być karmione wyłącznie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia (a minimum przez 4 miesiące). 
Jak należy to rozumieć?

Mleko mamy jedynym pożywieniem
Karmienie wyłącznie piersią oznacza, iż mleko matki jest jedynym pożywieniem, jakie otrzymuje niemowlę. W tym czasie jego dieta nie powinna być rozszerzana o inne pokarmy ani też napoje – łącznie z wodą. Jednym z głównych składników mleka mamy jest woda. Karmienie piersią na żądanie nawet w upalne dni dostarcza dziecku potrzebną ilość płynów.

Zbyt wczesne rozszerzanie diety jest ryzykowne
Szczególnie w ciągu pierwszych czterech miesięcy nie jest zalecane wprowadzanie do diety malucha wody, herbatki ani innych płynów (soki, napoje słodzone, mleko zwierzęce). Zbyt wczesne wprowadzanie dodatkowych składników może osłabiać laktację i prowadzić do zbyt wczesnego zaprzestania karmienia piersią. Może też zwiększać ryzyko alergii pokarmowych oraz infekcji żołądkowo-jelitowych u malucha.

Wyjątkowe witaminy D i K oraz gluten
Wyjątek stanowi prowadzona pod nadzorem lekarza suplemantacja witaminy D i K oraz wprowadzanie niewielkich ilości glutenu do diety dziecka. Zgodnie ze stanowiskiem polskich ekspertów1, należy unikać zarówno zbyt wczesnego (poniżej 4. miesiąca życia), jak i zbyt późnego (powyżej 7. miesiąca życia) wprowadzania glutenu do diety niemowlęcia. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Oswajanie organizmu dziecka z glutenem.

1 Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.; Standardy Medyczne/ Pediatria, t. 11, 225-230, 2014.