1000 dni żywienia / 0-6 miesięcy / Karmienie piersią

Standardy opieki okołoporodowej

Czy wiesz, że w trakcie ciąży, podczas porodu i zaraz po nim możesz oczekiwać specjalnej opieki, m.in. pomocy w rozpoczęciu karmienia piersią? Dowiedz się, czym są standardy opieki okołoporodowej.

Ministerstwo Zdrowia ustaliło pewne standardy postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej. Są to wszystkie elementy opieki medycznej, które powinny być zapewnione kobiecie ciężarnej, kobiecie w trakcie porodu oraz w trakcie opieki nad noworodkiem.  W ramach opieki okołoporodowej każda mama może oczekiwać wsparcia w rozpoczęciu karmienia piersią – najlepszego sposobu żywienia malucha.

Do standardów opieki okołoporodowej zalicza się m.in.:

  •  umożliwienie bezpośrednio po porodzie nieprzerwanego kontaktu „skóra do skóry” trwającego co najmniej 2 godziny. 
  •  dostarczenie matce wyczerpujących informacji na temat korzyści i metod karmienia piersią
  •  instruktaż w zakresie prawidłowego przystawiania dziecka do piersi i pomoc w rozpoczęciu karmienia piersią;
  •  pokazanie matce, jak karmić piersią oraz jak podtrzymać laktację, nawet jeśli będzie oddzielona od swojego dziecka;
  •   niepodawanie noworodkom karmionym piersią do picia wody, roztworu glukozy oraz niedokarmianie ich mlekiem początkowym, jeśli nie wynika to ze wskazań medycznych; 
  •   umożliwienie matce przebywania na oddziale razem z dzieckiem przez całą dobę. 

Ważne jest, aby każda mama wiedziała, że istnieją takie standardy postępowania. Pierwsze dni po porodzie są szczególnie trudne, dlatego wsparcie w rozpoczęciu i nauce karmienia piersią oraz opiece nad noworodkiem jest wtedy szczególnie istotne.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2012 r., poz. 1100)