1000 dni żywienia / 0-6 miesięcy / Pierwsze posiłki

Dlaczego należy wprowadzać posiłki uzupełniające?

Gdy mleko mamy nie dostarcza już wystarczającej ilości energii oraz potrzebnych dziecku substancji odżywczych, a szczególnie żelaza, cynku i witaminy A, powstaje luka, którą powinny wypełnić pokarmy uzupełniające. 
Zobacz wykres, który przedstawia, jakie jest zapotrzebowanie dziecka na żelazo w poszczególnych miesiącach życia oraz jaka ilość żelaza dostarczana jest z mlekiem matki. Wykres pokazuje lukę w dostarczaniu żelaza, która pojawia się między 6. a 8. miesiącem życia dziecka.

Wykres 1. Zapotrzebowanie dziecka na żelazo2

Zobacz wykres, który przedstawia zapotrzebowanie dziecka na energię w poszczególnych miesiącach życia oraz ilość energii dostarczanej z mlekiem matki.

Wykres 2. Zapotrzebowanie dziecka na energię3

Światowa Organizacja Zdrowia1 zaleca wprowadzanie pokarmów uzupełniających, gdy pokarm matki nie jest już wystarczający, by zapewnić dziecku potrzebną energię i wszystkie substancje odżywcze.
Podawania posiłków uzupełniających nie powinno się jednak zaczynać ani zbyt wcześnie, ani też zbyt późno.

1 „Complementary Feeding. Family foods for breastfed children.” WHO, 2000.