1000 dni żywienia / 25-36 miesięcy / Zasady żywienia

Umiejętności dziecka, które ukończyło 2. rok życia

Trzeci rok życia to czas wzmożonej samodzielności. Dziecko bardzo szybko uczy się nowych umiejętności, nie tylko związanych z zabawą. Kieruje nim ciekawość świata, dlatego potrzebuje teraz dużo uwagi i dbałości o bezpieczeństwo. 
Jest to również wiek, w którym chęć wyrażenia się lub wykonania pewnej czynności bardzo często przerasta umiejętności dziecka. Owocuje to frustracją, a nawet wybuchami złości. Twoje opanowanie i pomocna dłoń pomogą Twojemu maluchowi przejść przez ten pełen nowości, niełatwy czas.

Mowa i umiejętności poznawcze
Po ukończeniu przez dziecko 2. roku życia zasób słów rośnie bardzo szybko i wieku 3 lat  osiągnie około 800 słów. Twój maluch zacznie mówić zdaniami składającymi się z dwóch lub trzech wyrazów. Będą to zdania wyrażające pytania, twierdzenia, a także zdania rozkazujące. Dziecko zdobywa wiedzę o otaczającym świecie, a w okresie między 2. a 3. rokiem życia będzie próbowało formułować wnioski na temat obserwowanych zjawisk i zachowań innych ludzi. Szybko się uczy, ale ma mało podzielną uwagę. Łatwo się rozprasza i dekoncentruje.

Rozwój motoryczny
Około 2. roku życia dziecko doskonali umiejętność chodzenia, które staje się dla niego głównym sposobem przemieszczania się. Potrafi już chodzić do tyłu i na boki, a także uczy się podskakiwać. Mniejszym problemem staje się dla niego korzystanie z nocnika. Często zamiast spaceru w wózku woli podróżować na pchanym przez rodzica rowerku, co pozwala mu powoli się z nim oswajać. Postępy w rozwoju ruchowym widać także w zabawie – dziecko potrafi już budować wieżę z sześciu klocków i odkręcać pokrywki zabawek. 

Rozwój emocjonalny i społeczny
Po 2. roku życia dziecko najchętniej przebywa z dorosłymi, ale zaczyna również inicjować kontakty z innymi dziećmi. Między 2. a 3. rokiem życia maluch rozwija się emocjonalnie, okazuje teraz także emocje bardziej złożone, takie jak wstyd, duma, zazdrość. W 3. roku życia natomiast dziecko zaczyna mówić o swoich emocjach i lepiej je rozumieć, dzięki temu może dzielić się swoimi doświadczeniami.