1000 dni żywienia / 7-12 miesięcy / Problemy trawienne maluchów

Ulewanie – najczęstsze problemy z brzuszkiem

U swojej pociechy możesz zaobserwować różne dolegliwości wynikające z niedojrzałości układu pokarmowego, na przykład ulewanie. 
Zazwyczaj dolegliwości te są normalnym objawem na tym etapie życia dziecka. Warto wiedzieć, czym są i jak je rozpoznać.

Co to jest ulewanie?
Ulewanie to cofanie się do jamy ustnej lub wylewanie na zewnątrz niewielkich ilości pokarmu połykanego przez dziecko podczas karmienia lub po jego zakończeniu. Jest to problem występujący głównie u noworodków i niemowląt. Dotyczy prawie 90% niemowląt w 2. miesiącu życia, ale ustępuje z wiekiem i w momencie ukończenia 1. roku życia jest obserwowany już tylko u 8% niemowląt.

Ulewania rozpoznaje się kiedy:

  • Powtarzają się co najmniej 2 razy dziennie, przez co najmniej 3 tygodnie.
  • Dziecko jest w wieku 1-12 miesięcy i nie choruje na nic innego.
  • Nie występują alarmujące objawy, takie jak: wymioty,  bezdech, nieprawidłowy rozwój i wzrastanie, trudności w żywieniu i połykaniu.
  • Nie są stwierdzone inne choroby.

Przyczyny ulewania
UIewanie jest związane z niedojrzałością układu pokarmowego, między innymi z nieodpowiednim napięciem dolnego zwieracza przełyku i przepony. Na ogół ulewania ustępują samoistnie wraz z dojrzewaniem tak zwanej „bariery antyrefluksowej” i wzrostem napięcia dolnego zwieracza przełyku oraz przyjęciem przez dziecko pozycji pionowej przez większą część dnia. Najczęściej dzieci „wyrastają” z ulewania pomiędzy 5. a 7. miesiącem życia. Jeżeli ulewania nie prowadzą do zaburzeń odżywiania, nadmiernej pobudliwości i niepokoju dziecka, czy częstych chorób układu oddechowego, można je traktować jako objaw fizjologiczny.