1000 dni żywienia / 7-12 miesięcy / Problemy trawienne maluchów

Zaparcia – najczęstsze problemy z brzuszkiem

Zaparcia wiążą się często z nieregularnym i bolesnym oddawaniem stolca, przez co dziecko może być płaczliwe i niespokojne.
Warto pamiętać, że konsystencja stolca zmienia się u dzieci w trakcie przejścia z diety mlecznej na dietę  rozszerzoną. Jest to moment, w którym trzeba zwrócić uwagę na odpowiednie żywienie, zapobiegające zaparciom.

Zaparcia u młodszych niemowląt
U dzieci do 4. miesiąca życia jednym z najważniejszych czynników wpływających na konsystencję i częstość oddawania stolca jest sposób karmienia dziecka. Zdrowe dzieci karmione piersią mogą się wypróżniać 3-4 lub nawet 12 razy dziennie. Konsystencja stolca u dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym jest inna niż u tych karmionych piersią. U najmłodszych dzieci karmionych piersią twarde stolce występują rzadziej.

Częstość oddawania stolca u dzieci

Według Kryteriów Rzymskich IV (2016) zaparciami możemy nazwać trudności z oddawaniem stolca, co najmniej 2 z poniższych objawów przez przynajmniej 1 miesiąc:
oddawanie stolca rzadziej niż 3 razy w tygodniu, retencja stolca, nadmiernie twarde stolce lub o dużej średnicy, obecność obfitych mas kałowych w odbytnicy.

Zaparcia w trakcie rozszerzania diety
Zaparcia mogą być związane z osłabieniem aktywności skurczowej w obrębie całego jelita grubego, powodującym nieefektywne przesuwanie się mas kałowych i zaleganie stolca. 
Zaparcia często są związane ze sposobem żywienia dziecka. Warto pamiętać, że konsystencja stolca zmienia się u dzieci w trakcie przejścia z diety mlecznej na dietę  rozszerzoną. Jest to moment, w którym trzeba zadbać o odpowiednie żywienie. 
Do czynników żywieniowych, które sprzyjają występowaniu zaparć, zalicza się: zmianę sposobu karmienia z piersi  na karmienie mlekiem modyfikowanym, zbyt wczesne wprowadzanie preparatów mleka krowiego, zbyt małą ilość wypijanych płynów czy niedobór błonnika.

1 Vandenplas Y., Gutierrez-Castrellon P. i in: Practical algorithms for managing common gastrointestinal symptoms in infants. Nutrition Volume 29, Issue 1, Pages 184–194, January 2013.

Benninga M, et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/toddler. Gastroenterology, 2016, 150.6: 1443-1455. e2.