1000 dni żywienia / Planowanie ciąży i ciąża / Ciąża

Dlaczego w trakcie ciąży witamina D jest tak ważna?

Witamina D jest ważnym czynnikiem wchłaniania wapnia i fosforanów w organizmie - składników niezbędnych do budowy kości i zębów. Ponadto wpływa korzystnie na układ nerwowy, mięśniowy i odpornościowy1.

Skutki niedoboru witaminy D w ciąży2
Niedobór witaminy D w trakcie ciąży w negatywny sposób wpływa zarówno na matkę, jak i dziecko. Jak wynika z badań2, w przypadku ciężarnej kobiety może skutkować nietolerancją glukozy w ciąży, cukrzycą ciążową, rzucawką przedporodową, krótszym czasem trwania ciąży, zakończeniem ciąży drogą cesarskiego cięcia oraz bakteryjnym zapaleniem pochwy w pierwszym trymestrze ciąży.
Niedobór witaminy D w trakcie ciąży wpływa negatywnie na układ szkieletowy dziecka, który dopiero się kształtuje. Jak pokazują badania, niewystarczająca podaż tego składnika w trakcie ciąży może po urodzeniu powodować obniżoną masę kostną u dziecka, rozmiękanie potylicy, krzywicę, a także zaburzenia w rozwoju zawiązków zębowych.
Konsekwencje niedoboru witaminy D w trakcie ciąży mogą też ujawnić się w późniejszych latach życia dziecka. Wśród odległych skutków można wymienić zwiększone ryzyko wystąpienia osteoporozy, chorób alergicznych, astmy oraz cukrzycy dziecięcej.
Przeczytaj również: Suplementacja witaminy D w ciąży – o czym warto wiedzieć?

Zawartość witaminy D w polskich produktach żywnościowych3:

1 Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie suplementacji kwasu dokozaheksaenowego i innych kwasów tłuszczowych omega-3 w populacji kobiet ciężarnych, karmiących piersią oraz niemowląt i dzieci do lat 3.

2 Charzewska J. i wsp.: „Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D – rok 2009”; Standardy Medyczne/ Pediatria; 2009, T. 6.

3 Kunachowicz H i wsp.: „Tabele składu i wartości odżywczej żywności”; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.