Fundacja NUTRICIA powstała w 1996 roku. Misją Fundacji jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Działania Fundacji skupiają się na trzech obszarach: badaniach naukowych z zakresu żywienia człowieka, edukacji związanej z żywieniem oraz partnerstwie dla zmiany społecznej w obszarze żywienia.

Od początku swojego istnienia Fundacja NUTRICIA finansuje badania naukowe z zakresu żywienia człowieka w formie grantów naukowych. Organizuje także seminaria poświęcone zasadom planowania badań naukowych oraz finansuje kursy. Konsekwentnie realizuje działania na rzecz edukacji związanej z żywieniem, adresowane zarówno do rodziców, opiekunów, jak i środowiska medycznego, mające na celu rozszerzanie wiedzy związanej z żywieniem oraz podnoszenie kompetencji w tym zakresie przez środowisko medyczne. Partnerstwo dla zmiany społecznej w obszarze żywienia realizowane jest we współpracy z ekspertami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Jego celem jest wypracowanie zmian w systemie opieki zdrowotnej nad kobietami ciężarnymi i małymi dziećmi oraz zmiana jakościowa żywienia zbiorowego w żłobkach i przedszkolach.

Fundacja NUTRICIA w całości jest finansowana przez firmę NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Zapraszamy na stronę: www.fundacjanutricia.pl oraz na fanpage Fundacji NUTRICIA.

Kontakt:
www.fundacjanutricia.pl
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 55 00 068