Wyniki badań o 1000 dniach

Żywienie 13-36 miesięcy

Badanie pod nazwą „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy w Polsce” zostało przeprowadzone pod kierunkiem prof. Haliny Weker z Instytutu Matki i Dziecka we współpracy z Fundacją NUTRICIA.

Badaniem objęto 400 dzieci w wieku 1-3 lata z losowo dobranej próby odzwierciedlającej populację polską w tym wieku. Obejmowało ono ocenę stanu odżywienia dzieci w oparciu o dane na temat wzrostu, masy ciała, stanu zdrowia i aktywności dziecka oraz ocenę sposobu żywienia dzieci, w tym ich zachowań i preferencji żywieniowych. Dane te odnoszono do standardów WHO oraz aktualnych zaleceń żywieniowych.

Wnioski z badania:

  • 55% badanych dzieci ma nieprawidłowy wskaźnik masy ciała (BMI)
  • 90% badanych dzieci do lat trzech spożywa za dużo soli.
  • 80% dzieci spożywa za dużo cukru.
  • 80% dzieci ma dietę zbyt ubogą w wapń i witaminę D.
  • Ilość białka w codziennym jadłospisie badanych dzieci przekracza średnio 3-krotnie obecne normy żywienia.

 

Na stronie Fundacji NUTRICIA znajdziesz więcej informacji na temat badania.