Wyniki badań o 1000 dniach

Warzywa w diecie dzieci

Dzieci w wieku 1-3 lat jedzą za mało warzyw w codziennej diecie.

Jak wynika z badania „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy w Polsce” przeprowadzonego pod kierunkiem prof. Haliny Weker z Instytutu Matki i Dziecka we współpracy z Fundacją NUTRICIA  - 100% dzieci w Polsce spożywa niewystarczającą ilość warzyw. 

Badaniem objęto 400 dzieci w wieku 1-3 lata z losowo dobranej próby odzwierciedlającej populację polską w tym wieku. Obejmowało ono ocenę stanu odżywienia dzieci w oparciu o dane na temat wzrostu, masy ciała, stanu zdrowia i aktywności dziecka oraz ocenę sposobu żywienia dzieci, w tym ich zachowań i preferencji żywieniowych.

W kontekście spożywania warzyw wyniki tych badania są bardzo niepokojące. Żadne z badanych dzieci nie zjadało zalecanej dziennej porcji warzyw.

Wyniki badań pokazują iż:

  • 100% dzieci spożywa zbyt mało warzyw w codziennej diecie. 
  • 1/3 dzieci w wieku 1-3 lata nie je codziennie warzyw.
  • 4% maluchów je warzywa 1 raz w tygodniu lub rzadziej.
  • 30% matek uważa, że dodatek warzyw i owoców do każdego posiłku nie jest konieczny.